• Gemeentelijk Rioleringsplan Twenterand

  • Gemeentelijk Rioleringsplan Twenterand

  • Gemeentelijk Rioleringsplan Twenterand

  • Gemeentelijk Rioleringsplan Twenterand

  • GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN TWENTERAND

  • GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN TWENTERAND

Gemeentelijk Rioleringsplan

Welkom bij het beeldende Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Twenterand. Hierin legt de gemeente haar rioleringsbeleid vast voor de periode 2019-2023. Onder de diverse knoppen van het submenu leest u meer over de activiteiten van de gemeente én wat u zelf kunt doen. Ook vindt u er informatie over de plannen voor de komende jaren. Centraal staan de drie zorgplichten van de gemeente voor afvalwater, regenwater en grondwater.

 

De gemeenteraad stelde dit beleid vast op 18 december 2018. Wilt u rechtstreeks naar de samenvatting van het beleid voor de periode 2019-2023? Klik dan hier.

Speerpunten

Belangrijke aandachtspunten voor de gemeente Twenterand zijn:

  • klimaatverandering
  • duurzaamheid en circulariteit
  • volksgezondheid

En natuurlijk een mooie, prettige leefomgeving voor ons allemaal.

naar speerpunten

Een zaak van ons allemaal

Aan u – als inwoner van of bedrijf in Twenterand – vragen wij bewust om te gaan met water. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een gezond en leefbaar klimaat. Dat kost weinig moeite. Het is een kwestie van weten wat te doen. En wat u juist beter kunt laten!

naar inwoners & bedrijven

De wereld van water

Water is belangrijk voor onze gezondheid en leefomgeving. Het gaat dan over drinkwater, maar ook over regenwater, grondwater en nog veel meer. Het is een wereld op zich. Er is veel over te vertellen en te ontdekken!

 

lees meer over water

Riolering: onzichtbaar onmisbaar

Dat er een rioolstelsel is, dat merken we vooral als het niet goed werkt. Als de riolering verstopt is of als het zo hard regent dat de straten blank staan. We zien er meestal weinig van. Al die buizen, gemalen en bassins. Bijna onzichtbaar, maar wel heel belangrijk.

 

lees meer over riolering
Inwoners
Bedrijven
Samenwerking
Klimaatverandering
Volksgezondheid
Uitgaven

Twents waternet

De waterketen is een systeem, waarin drinkwaterbedrijven, gemeenten, waterschap, provincie, bedrijven en inwoners allemaal een eigen taak hebben. De veertien Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen werken nauw samen en zoeken afstemming met andere partijen.

Naar Samenwerking

Bewust omgaan met water en riolering is een opgave voor ons allemaal. Doet u mee?