Auto wassen

Als u uw auto op straat wast, stroomt het vuile water via het riool in het oppervlaktewater. Was daarom de auto bij voorkeur in een wasstraat.
Zij hergebruiken het water.

 

Bij gescheiden riolering is het zelfs niet toegestaan uw auto te wassen op straat.

Vijvers en sloten

Schone vijvers, sloten en ander oppervlaktewater. Dat is mooi, prettig en gezond. Voor mensen, dieren en planten. Het is dus belangrijk om de kwaliteit van dit water goed te bewaken.

 

U helpt hier aan mee door:

  • uw hond niet te laten poepen nabij het open water, het vuil kan makkelijk in het water spoelen
  • geen afval in het water te gooien (en natuurlijk ook niet ergens anders!)
  • eenden en andere waterdieren zo min mogelijk te voeren, omdat dit het biologische evenwicht verstoort

Water op straat

Door de klimaatverandering neemt de kans op extreme regenbuien toe. De riolering kan dergelijke hoeveelheden regenwater niet snel genoeg verwerken. Het water zal daardoor vaker op straat staan. Binnen één à twee uur na de bui is het water meestal weggezakt in de bodem.

 

Op plekken waar wij water willen bergen zoals openbaar groen of wadi’s kan het langer duren voordat al het water verdwenen is.

Riolering buiten de bebouwde kom

Voor nieuwe percelen in het buitengebied geldt het ‘Besluit lozing afvalwater huishoudens’. Bij iedere nieuwe locatie beoordeelt de gemeente wat de meest geschikte oplossing is. De aansluitkosten van zowel bestaande als nieuwe percelen op de gemeentelijke riolering of het IBA-systeem (Individuele Behandeling van Afvalwater) zijn voor de rekening van de eigenaar/bewoner.