Kostendekkingsplan

Voor de periode 2019-2023 is er een kostendekkingsplan gemaakt. Op grond daarvan is de rioolheffing bepaald.

 

Die blijft gedurende 2019-2023 hetzelfde, behoudens inflatiecorrectie. Burgers en bedrijven worden dus niet geconfronteerd met een onverwachte stijging van de rioolheffing. Hier hechten we als gemeente Twenterand sterk aan.

Waterschapsbelasting

Ook het zuiveren van afvalwater en het beheren van de kwaliteit en het peil van oppervlaktewater kosten geld. Iedereen binnen een waterschapsgebied betaalt daar aan mee: burgers, (landbouw)bedrijven en natuureigenaren.

 

De gemeente Twenterand ligt in het beheergebied van Waterschap Vechtstromen.