• GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN TWENTERAND

  • GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN TWENTERAND

  • Gemeentelijk Rioleringsplan Twenterand Concept

Het rioolstelsel

De riolering bestaat uit buizen, putten en pompen. In de gemeente Twenterand liggen gemengde en gescheiden stelsels. Drukriolering wordt vaak in het buitengebied toegepast om het afvalwater van boerderijen, woningen en bedrijven naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te vervoeren.

 

Onder de diverse knoppen van het submenu leest u meer over de wonderlijke wereld van de riolering die vaak onzichtbaar voor ons is.