Drukriolering in het buitengebied

Woningen in het buitengebied zijn daarom meestal aangesloten op een ander type riool, de drukriolering. Hierbij duwt een mini-gemaal het afvalwater door de buis: de persleiding. Een rioolgemaal pompt het afvalwater vervolgens naar de RWZI.

 

Als een pand aangesloten is op de drukriolering staan er groene kasten langs de weg, die vaak een rode storingslamp hebben.

159 km drukriool

Van het Nederlandse riool is één vierde deel drukriolering. De gemeente Twenterand heeft een groot buitengebied en heeft daarom naar verhouding veel drukriolering. In Twenterand ligt circa 159 km aan druk- en persleidingen en circa 218 km vrijvervalriool.

riool in getallen

Toekomst

Drukriolering is aangelegd voor het afvoeren van uitsluitend afvalwater. In het buitengebied moeten bewoners en bedrijven zelf voor het regenwater zorgen.

Het regenwater mag niet op de drukriolering worden aangesloten, want de drukriolering is daar niet op berekend.

 

Er zijn situaties waar het regenwater wel op de drukriolering is aangesloten.

Dit zorgt voor storingen en is daarom een aandachtspunt. De insteek is om dit regenwater af te koppelen.