Vervangen alleen wanneer nodig

Om goed te functioneren heeft het rioolsysteem onderhoud nodig en moeten er nu en dan onderdelen vervangen worden. Tot dusver werd het riool meestal vervangen op basis van leeftijd. In de nieuwe aanpak bepalen we het verwachte vervangingsmoment op basis van drie parameters:

  • de werkelijke toestand van een riool op die locatie
  • de mate van belangrijkheid van een riool
  • waar het riool ligt (aan een riool onder een spoorweg worden hogere eisen gesteld dan aan een riool in een wegberm)

Kwaliteit en kostenbesparing

De gemeente Twenterand gaat in deze GRP-periode ervaring opdoen met risicogestuurd rioolbeheer. We gaan dus vervangen op basis van risico en dus op functioneren. Door verbetering van methodieken kunnen we nauwkeuriger bepalen hoe lang een riool meegaat en wat de gevolgen van bepaalde schades zijn. Door risicogestuurd rioolbeheer blijven de kosten maatschappelijk aanvaardbaar.