Hevige buien

Bij hevige regen kan niet al het water in de buis. Het schone regenwater loopt dan, gemengd met het afvalwater, via zogenaamde overstorten in een vijver of sloot.

 

Dit kan leiden tot milieuvervuiling. Daarom heeft het de voorkeur om regenwater af te koppelen.

142 km gemengd riool

Van het Nederlandse riool is driekwart gemengd.

Ook in onze gemeente is het overgrote deel gemengd riool, in het totaal zo’n 142 km.

riool in getallen

Toekomst

Duurzaamheid vinden we belangrijk. We willen zoveel mogelijk schoon regenwater opvangen waar het gevallen is. We gebruiken het om grondwater aan te vullen en om oppervlaktewater te verversen. En kiezen steeds meer voor een gescheiden riool en het afkoppelen van regenwater.