Gescheiden

Bij gescheiden riolen gaat het afvalwater naar de waterzuivering. Het regenwater gaat via kolken (de putjes in de weg of stoeprand) het regenwaterriool in. Vervolgens gaat het regenwater rechtstreeks naar een sloot of vijver. Gemeente Twenterand heeft 30 km hemelwaterriool.

meer over retentievijvers

Aanleg gescheiden riool

Riolering bevindt zich normaal gesproken uit het zicht. Deze foto laat zien hoe gescheiden riolering wordt aangelegd. Op de groene buizen komen de ‘kolken’ voor afvoer van het regenwater. Door de bruine buizen wordt vuil water vervoerd.

Infiltratieriolen

Wanneer water goed in de bodem kan zakken leggen we ook wel eens een infiltratieriool aan. Dat is een buis met gaatjes waardoor het regenwater meteen aan het grondwater wordt toegevoegd. Gemeente Twenterand heeft 11 km infiltratieriool.

naar riool in getallen

Toekomst

Duurzaamheid vinden we belangrijk. We willen onze vijvers en sloten zoveel mogelijk schoonhouden. Daarom kiezen we steeds vaker voor een gescheiden rioleringsstelsel. Indien nodig wordt het regenwater nog gezuiverd door een bodempassage of helofytenfilters.