Vrijvervalriolering

Het riool reinigen we met een hogedrukspuit. Daarna inspecteren we met een camera de kwaliteit van het riool. Op basis van de inspecties bepalen we waar er herstelmaatregelen nodig zijn en er bijvoorbeeld een buis vervangen moet worden. Jaarlijks reinigen en inspecteren wij een deel van ons vrijvervalriolering.

 

Onderstaande foto’s v.l.n.r.: (klik op de foto voor een uitvergroting)

  1. inspectieput in groenstrook, deze moet zichtbaar blijven
  2. inspectieput ondergronds
  3. aanleg inspectieput met tijdelijke drainage

Drukriolering en gemalen

Drukriolering bestaat uit een systeem van minigemalen en persleidingen. Het wordt toegepast in het buitengebied. Op een minigemaal worden één of meerdere woningen aangesloten. We inspecteren en reinigen de minigemalen (circa 700 stuks) jaarlijks. Waar nodig voeren we reparatiewerkzaamheden uit.

 

Ook onze rioolgemalen (circa 36 stuks) reinigen en inspecteren we eens per jaar. Een hogedrukspuit maakt de pompkelder schoon. Tegelijkertijd controleren we of het gemaal naar behoren werkt en voeren we reparaties uit als dit noodzakelijk is.

Kolken reinigen

Een vrachtwagen zuigt met een zuiginstallatie de straatkolken (putten) leeg. Dit gebeurt gemiddeld een keer per jaar, zodat we het regenwater goed kunnen blijven afvoeren.

Riool verbeteren op natuurlijke momenten

Bij rioolvervanging kijken we eerst welk probleem we ermee willen oplossen. We kiezen vervolgens een maatregel die past bij het doel dat we willen bereiken. Daarbij kijken we ook of we het kunnen combineren met andere werkzaamheden in de openbare ruimte (werk met werk maken).

 

Foto: In sommige gevallen is relinen (het versterken van de binnenkant van de bestaande buis door er een ‘kous’ doorheen te trekken) een goede maatregel.