Meters vrijvervalriolering

In de tabel hiernaast staat het aantal meters vrijvervalriolering in de gemeente Twenterand (situatie voorjaar 2018).

Meters drukriolering

In de tabel hiernaast staat het aantal kilometers druk- en persleiding in de gemeente Twenterand (situatie voorjaar 2018).

Gemalen

De riolering bestaat niet alleen uit leidingen, maar ook uit diverse soorten gemalen, infiltratievoorzieningen en bergbezinkbassins. Hiernaast zie je het areaal van de gemeente Twenterand (situatie voorjaar 2018).