• GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN TWENTERAND

  • GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN TWENTERAND

  • Gemeentelijk Rioleringsplan Twenterand Concept

Wat is voor ons belangrijk

Speerpunten van de gemeente Twenterand zijn:

  • beschermen van de volksgezondheid (door het rioolstelsel in stand te houden en te zorgen dat ziekteverwekkend afvalwater naar waterzuivering wordt afgevoerd)
  • kwaliteit van de leefomgeving en het oppervlaktewater verbeteren
  • met klimaatverandering (hevigere buien, langdurige droge periodes) omgaan
  • het maken van duurzame keuzes (energie-neutraal, circulair)
  • samenwerking in de Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen
  • inwoners meer betrekken bij water en riolering

Onder de diverse knoppen in het submenu leest u hier meer over.

Beleefbaar maken

Via diverse projecten en deze website willen we laten zien wat er speelt en wat we doen. We brengen riolering en water onder de aandacht, bijvoorbeeld met het Waterelement op het Belevingsplein in Vroomshoop. Dit is samen met het waterschap tot stand gebracht.

 

Regenwater komt via het dak van Het Punt in een zogenoemd lavabed terecht, wat een zuiverende werking heeft. Vervolgens wordt het opgepompt naar het Belevingsplein. (Klik op een foto voor een uitvergroting).