Samen Duurzaam Doen

De gemeente wil de komende jaren sterk inzetten op duurzaamheid, met de focus op:

  • Energieneutraal
  • Circulaire economie
  • Klimaatbestendig

Duurzaamheid is een onderwerp waarin de ontwikkelingen hard gaan. Technische mogelijkheden ontwikkelen snel. Dit betekent dat een ambitie, die nu nog onhaalbaar lijkt, met 5 jaar wel haalbaar kan zijn. Een uitdaging voor ons allemaal!

Energieneutraal Twenterand

De ambitie is dat in 2020, 20 procent van het totale energieverbruik in Twenterand afkomstig is van hernieuwbare energie. De ambitie voor 2050 is 100 procent.
Dan is Twenterand Energieneutraal.

 

Energieneutraliteit is  te bereiken door:

  • het besparen van energie, wat je niet gebruikt hoeft ook niet opgewekt te worden
  • het aandeel duurzame (hernieuwbare) energie te vergroten

Ook als het gaat om riolering en water, zet Twenterand in op energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Circulair Twenterand

In een circulaire economie gaan we slim om met energie, water, grondstoffen en voedsel. Het is een economie waar ‘afval’ een grondstof is. Schaarse grondstoffen worden teruggewonnen én opnieuw gebruikt. Dat vraagt om nieuwe modellen voor productie, consumptie, (regionale) distributie en logistiek.

 

De gemeente Twenterand wil op weg naar een circulaire economie in 2050. Met als tussendoel om in 2030, 50 procent minder primaire grondstoffen te gebruiken.

Circulaire economie

Op gemeenteniveau betekent dit, dat we in de gemeentelijke taken op gebied van openbare ruimte en economie ervoor gaan zorgen dat steeds meer secundaire (hergebruikte) grondstoffen ingezet worden. En dat gebouwen en materialen makkelijker herbruikbaar zijn. Ook als het gaat om de riolering en het water.

Klimaatbestendig

Het derde kernthema van de gemeente Twenterand, als het gaat om duurzaamheid, is klimaatbestendigheid.

naar klimaatbestendig

"Duurzaamheid is niet langer meer iets van ’groene‘ mensen en organisaties. Mede dankzij het klimaatakkoord van Parijs is er steeds sterker besef dat er ‘iets’ moet gebeuren. Ook in de gemeente Twenterand."