Volksgezondheid

Riolering heeft een belangrijke functie in onze samenleving. Het beschermt de volksgezondheid door het inzamelen en transporteren van afvalwater en overtollig regen- en grondwater uit onze directe leefomgeving. Riolering voorkomt contact met afvalwater en houdt onze drinkwaterbronnen schoon.

 

Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zijn essentieel bij het voorkomen van ziekten en de verspreiding ervan. Het Nederlandse drinkwater behoort tot het beste ter wereld. Wij zijn gewend om ons er ook mee te wassen en zelfs het toilet mee door te spoelen.

Kwaliteit verhogen

Afvalwater komt na zuivering vaak buiten het stedelijk gebied terecht op oppervlaktewater (zoals sloten, kanalen en rivieren) of in de bodem. Hier halen drinkwaterbedrijven ons drinkwater vandaan. Het is dus belangrijk om te zorgen voor schoon oppervlakte- en grondwater.

 

Ook het voorkomen van wateroverlast verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving. Omdat er steeds vaker hevige buien zijn, wordt dit thema steeds belangrijker. Onder ‘Klimaatbestendig’ kunt u hier meer over lezen.

naar klimaatbestendig

Werkzaamheden

De kwaliteit van de leefomgeving wordt sterk bepaald door het beheer van de openbare ruimte. Maatregelen aan riolering worden afgestemd op andere maatregelen in de openbare ruimte, om overlast voor burgers en bedrijven te minimaliseren en een efficiënte besteding van middelen te garanderen.