Klimaatbestendig

Klimaatbestendigheid betekent dat we:

  • ons bewust zijn van mogelijke gevolgen van klimaatverandering
  • deze proberen te verzachten en te (leren) accepteren
  • er bij de inrichting van onze dorpen, wijken en tuinen rekening mee houden

Landelijk staat de klimaatbestendigheid steeds prominenter op de agenda.

Er is zelfs een speciaal Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

Doelstelling

In de Agenda Twenterand Samen Duurzaam Doen heeft gemeente aangegeven in 2050 klimaatbestendig te zijn. Ofwel: op dat moment moeten de vervelende gevolgen van klimaatverandering geminimaliseerd zijn.

 

We sluiten daarbij aan bij landelijk vastgelegde doelstellingen:

  • in 2030 is er geen overlast meer in de bebouwde omgeving
  • in 2040 is het maatschappelijk vastgoed klimaatbestendig
  • in 2050 kunnen we 2,5 tot 5,5% meer neerslag opvangen

Wateroverlast en hinder

Het is te kostbaar en technisch onmogelijk om (regenwater)riolen bij de aanleg zo groot te maken dat ze nu en in de toekomst al het regenwater kunnen verwerken. Bij hevige buien vinden wij het acceptabel dat enige tijd water op straat blijft staan, mits dit geen overlast of schade veroorzaakt.

 

Om de overlast te beperken nemen we diverse maatregelen, zoals:

  • afkoppelen van regenwater
  • realiseren van extra waterberging (bijvoorbeeld aanleggen wadi’s)
  • meer waterdoorlatende verharding en meer groen aanleggen

Een zaak van ons allemaal

Klimaatverandering en de gevolgen daarvan raken ons allemaal. Het is niet alleen een probleem van de overheid. Ook inwoners en bedrijven krijgen ermee te maken. We hebben elkaar nodig bij het zoeken van oplossingen.

 

Inwoners en bedrijven spelen een belangrijke rol, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het regenwater in de eigen tuin of op het eigen terrein in de bodem kan zakken. Meer groen, meer aarde. Of door te kiezen voor waterdoorlatende verhardings-materialen, zoals graskeien, grasbetontegels, houtspaanders, schelpen of grind.