Afkoppelen

Om regenwater schoon te houden, vangen we het zoveel mogelijk op waar het valt. In plaats van het te mengen met afvalwater in een gemengd rioolstelsel, gebruiken we regenwater om het grondwater aan te vullen en oppervlaktewater te verversen.

 

Foto: dit ‘ringwaterriool’ is alleen voor afgekoppeld regenwater. De groene buis geeft weer dat er alleen schoon water in zit. Dit is landelijk zo afgesproken.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw- en inbreidingslocaties streven we altijd naar het scheiden van afval- en regenwater. Als het mogelijk is infiltreren we regenwater zoveel mogelijk in de bodem.

 

Bij bestaande gemengde riolering koppelen we het regenwater van de gemengde riolering af wanneer dat doelmatig is. Het schone regenwater gaat dan niet naar de RWZI, maar blijft zoveel mogelijk daar waar het valt. Bijvoorbeeld in infiltratieriolen of -kratten, wadi’s of vijvers en waterpartijen.

 

Onderstaande foto’s laten het afkoppelen van regenwater bij een woning zien, een helofytenfilter en een wadi.

Vanaf 2004 koppelen wij zoveel mogelijk verhard oppervlak af. Inmiddels is 15 hectare afgekoppeld. Dit is ongeveer 5% van het totaal.