Taludbescherming

Bij de overstort van regenwater kan schade aan watergangen optreden.

 

Onderstaande foto’s tonen wat er kan gebeuren zonder taludbescherming (links) en hoe dat wordt hersteld (rechts). Klik op de foto voor een uitvergroting.

Baggeren

In vijvers en watergangen ontstaat in de loop van de tijd bagger, onder andere door bladeren die in de herfst in het water vallen. In samenwerking met het waterschap wordt bagger verwijderd wanneer de functie van het water (bijvoorbeeld waterafvoer) door de bagger in gevaar komt.

Herstelwerkzaamheden

 

Bij het beheer van ons watersysteem (baggeren, onderhoud aan duikers en beschoeiing) kijken we naar de urgentie van de werkzaamheden en naar eventuele klachten.