Leefomgeving en waterberging met retentievijvers

Vijvers en sloten hebben diverse functies:

  • positieve beleving voor omwonenden en passanten (landschappelijke waarde)
  • recreatie
  • vasthouden van water oftewel waterberging (‘retentie’)

Tijdens hevige regenbuien vangen de vijvers het regenwater op. Na de regenbui wordt het water langzaam afgevoerd naar de bodem of naar water in het buitengebied.

 

Foto’s hieronder tonen van links naar rechts (klik op een foto voor een uitvergroting):

  • retentievijver in Vroomshoop
  • dit motief in een put of kolk laat zien dat het water óf in de grond wordt geïnfiltreerd óf op oppervlaktewater wordt geloosd
  • retentievijver in Zuidmaten, Den Ham

De gemeente

De gemeente zorgt voor de ontwatering in het stedelijk gebied. Daarom beheert en onderhoudt zij sloten die water vervoeren richting het oppervlaktewater. De gemeente kiest voor gedifferentieerd onderhoud, naar belangrijkheid van de functie. De kosten worden betaald uit de rioolheffing.

 

Foto: deze watergang heeft een functie om het grondwater op de begraafplaats in Vriezenveen op het juiste peil te houden en heeft een afwaterende functie voor het achterliggende gebied.

Relatie tot wegbeheer

Deze foto laat een sloot zien in onderhoud van de gemeente. De sloot heeft als functies: inzameling en transport van water. Dit is van belang voor niet alleen de afwatering van het naastgelegen perceel, maar ook voor afwatering van de weg. Dit is van belang voor het beheer en onderhoud van de weg.

Het waterschap

Het waterschap Vechtstromen zorgt in Twenterand voor de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater. Dit is niet alleen in het belang van de inwoners, maar ook voor de planten en dieren.

 

Oppervlaktewater kan ook gebruikt worden om drinkwater van te maken. Hoe schoner het oppervlaktewater, hoe eenvoudiger dat is. In Twenterand en Twente gebruikt men veelal grondwater om drinkwater van te maken, en geen oppervlaktewater.